portfolio

kontakt

2pixele

HIA

kampania społeczna

 

Plakaty kampanii społecznej będące głosem w dyskusji

o nietolerancji. Dla humanity in action.