2PIXELE

 

PIotr krzysztofik

e-mail:  2pixele@2pixele.pl  

mobile: 796543219

 

 

 

pobierz CV

PORTFOLIO KONTAKT