portfolio

kontakt

2pixele

/ piotr krzysztofik

Kampania dla kaw tassimo

 

art direction, concept, design

 

tassimo